Yhteisistä arvoista lisäpotkua

Yhteisistä arvoista lisäpotkua

”Julkaisu Bookers ja Eilakaisla ovat molemmat perheyrityksiä. Perheyrittäjyys on meitä yhdistävä tekijä. Arvot ja intressit ovat pitkälti samanlaiset, vaikka toimimmekin eri aloilla. Molemmat yritykset tunnetaan myös laadukkaina omissa toiminnoissaan. Silloin tietää, ettei yhteistyökumppanin toiminta ailahtele. Sukulaissieluisuuttamme täydentää yhteistyö HIFK:n kanssa. Molemmat yritykset haluavat samaistua asiakkaidensa vapaa-ajan viettoon dynaamisella tavalla”, kiteyttää Julkaisu Bookers Oy:n myyntijohtaja, yrittäjä Jukka Rautiainen.

Jouhevaa yhteistyötä

”Yhteistyö Eilakaislan kanssa on helppoa ja jouhevaa. Molemmilla yrityksillä on sama arvomaailma ja laatukriteerit. Toiminta perustuu läheisiin ja luottamuksellisiin suhteisiin. Yhteistyössämme arvostan lojaalisuutta, rehellisyyttä ja laadukkuutta. Molemmat ymmärtävät, että kummankin pitää elää. Win-win toimintamalli syntyy kuin luonnostaan.

”Eilakaislan Ville Leppäsen kanssa olemme tehneet yhteistyötä pitkään. Tunnemme toisemme. Ville on rehti, avoin ja suorasanainen kaveri. Hänen kanssaan pystyy keskustelemaan asioista niiden oikeilla nimillä. Se on tärkeää, koska bisneksessä on aina vaikeitakin asioita. Eilakaislalaiset ansaitsevat yhteistyöstä suurkiitokset”, kiittelee Jukka Rautiainen.

Molemminpuolista

”Yhteistyömme käynnistyi vuonna 2005. Eilakaislalle teemme buukkaus- eli asiakashankintatyötä valtakunnallisesti. Päämies toimittaa meille listan potentiaalisista yrityksistä ja kertoo meille toiveensa, millaisia asiakkaita he haluaisivat. Me otamme yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin ja sovimme Eilakaislan asiantuntijoiden tapaamiset näiden kanssa. Kuukausitasolla teemme heille 100-200 buukkausta. Kaiken kaikkiaan teemme kuukausitasolla jopa 4000 buukkausta eri päämiehille. Toisinpäin taas Eilakaisla etsii meille hyviä buukkaajia, myyjiä, muita asiantuntijoita ja backoffice-henkilöitä. Meillä molemmilla on toimipiste Lahdessa. Se tuo yhteistyöhön lisäarvoa eli paikallista omaräätälipalvelua.”

Laadulla tulosta

”Emme ole varmastikaan halvin tai isoin toimija alalla, mutta se, mitä tehdään, tehdään hyvin. Perheyrityksen perinne velvoittaa, että työntekijöistä pidetään hyvää huolta. Eilakaislan kautta olemme saaneet työhönsä sitoutuneita ihmisiä. Me puolestamme panostamme siihen, että he pysyvät meillä mahdollisimman pitkään ja saavat mahdollisuuden kehittää ammattitaitoaan. Henkilöstön jatkuva koulutus on tärkeää. Henkilöstön hyvä ammattitaito ja palvelun korkea laatu ovat ehdottomia kilpailuvaltteja.

Tällä alalla suurin haaste on hyvien työntekijöiden löytäminen. Se on joskus jopa vaikeampaa kuin hyvien asiakastoimeksiantojen saaminen. Työntekijät onkin saatava pysymään firmassa, jotta voidaan taata laadukas palvelu. Siksi motivoituminen työhön on avainasemassa. Myös tekniikka ja ala yleensäkin kehittyvät koko ajan. Tämän kehityksen mukana on pysyttävä”, korostaa Jukka Rautiainen.

Julkaisu Bookers Oy

Julkaisu Bookers Oy on vuonna 1991 perustettu Rautiaisten perheyritys. Juuret juontavat jopa vuoteen 1970, jolloin toimitusjohtaja Kauko Rautiainen aloitti ensimmäiset Suomessa tehdyt telemarkkinointikampanjat.

Yrityksellä on neljä tukijalkaa. Yksi pääliiketoiminnoista on edustajakäyntien sopimiset eli jopa 4000 tapaamista kuukausitasolla. Kun Bookers hoitaa asiakastapaamiset, myyntityötä tekevien asiantuntijoiden aika ei kulu tähän. Myyjät saavat web-kalenterin kautta suoraan tiedot tapaamisista.

Toinen pääliiketoiminta on mediamyynti noin 30:een eri mediaan. Kirjoon kuuluu kuluttajajulkaisuja ja -lehtiä, business to business-lehtiä, ammattijulkaisuja, urheilujulkaisuja sekä messutilan myyntiä.

Kolmas toiminta-alue on urheilumarkkinointi. Bookers tekee mm. laaja-alaista yhteistyötä HIFK:n kanssa.

Neljännen tukijalan muodostavat kustannus- ja julkaisutoiminta sekä telemarkkinoinnin eri muodot. Bookers työllistää 60 henkilöä. Toimipisteet ovat Helsingissä ja Lahdessa.

Kontakti, Eilakaislan yhteysviesti 1/2008