4000 uutta yritystä Suomen Yrittäjien verkostoon

Suomen Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestö, johon kuuluu noin 115 000 jäsenyritystä eri puolilta Suomea ja useilta toimialoilta. Järjestö vahvistaa yrittäjyyttä, vaikuttaa yrittäjien puolesta ja verkostoi yrittäjiä valtakunnallisesti, alueellisesti maakunnissa ja paikallisesti kunnissa. 

Caset08.08.2023

Myyntiyhteistyö Bookersin kanssa alkoi alkuvuonna 2020, jolloin myös pandemian ensimmäinen aalto pyyhkäisi yli Suomalaisen yrityselämän. Vaikeasta ajankohdasta huolimatta onnistuimme tehtävässä. Tällä hetkellä neljän hengen myyntitiimimme tekee jäsenhankintaa aluejärjestöille ja Bookers on Suomen Yrittäjien merkittävin yksittäinen jäsenhankintakumppani.

Yhteistyömme ytimessä on alusta saakka toiminut Suomen Yrittäjien Asiakkuusjohtaja Johanna Hallikainen. Yhteisen matkan aikana Bookers on liittänyt 4000 uutta jäsentä Suomen Yrittäjiin. Johannan ammattimainen ja aktiivinen ote alueyhtiöiden kanssa sekä työpanos potentiaalisten jäsenten osalta on ollut tärkeässä roolissa onnistumisen takaamisessa.

Aiemmin aluejärjestöt ovat hoitaneet jäsenhankintaa erilaisilla malleilla ja useiden eri kumppanien toimesta. Keväällä 2023 Suomen Yrittäjät organisoivat jäsenhankintaprosessin uudelleen. Tästä kehitystyöstä ja Suomen Yrittäjien myynnistä vastaa telemyynnin päällikkö Davis Lipskis. Hänen kanssaan haluamme tehostaa jäsenhankintaa entisestään ja tulemme jatkamaan Suomen Yrittäjien ja Bookersin menestyksekästä yhteistyötä. Yhteinen tavoitteemme on kasvattaa uusien jäsenten määrää sekä tukea yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita Suomessa.