Bookersin ja LähiTapiolan menestyksekäs myyntiyhteistyö asiakastyytyväisyyden ja lisämyynnin kasvattamisessa

LähiTapiola tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen, sijoittamisen ja säästämisen palveluita sekä eläkevakuuttamista.

Caset04.07.2023

Bookers tuottaa myyntipalveluita useammalle LähiTapiolan eri alueyhtiölle, joille tavoitteenamme on tarjota riskitöntä ja laadukasta myyntiä. Vuonna 2020 yhteistyö aloitettiin ensimmäisenä LähiTapiola Etelän kanssa.

LähiTapiola Etelä asettaa Bookersille euromääräiset vuosimyyntitavoitteet, jotka toteutetaan heidän osoittamalleen asiakaskohderyhmälle. Bookersin vastuulla on myyntitulosten lisäksi myös kaikki myyntiyksikön päivittäiseen johtamiseen ja pyörittämiseen liittyvät asiat sekä laadun varmistaminen.

Ennen yhteistyötä LähiTapiola Etelän asiakaskuntaa hoitivat pääasiassa LähiTapiolan omat palveluneuvojat. Haasteena tässä oli se, että henkilöstön oli hoidettava samanaikaisesti sekä ulospäin suuntautuvia yhteydenottoja että sisään tulevaa asiakasvirtaa. Tämä rajoitti ulossoittamisen mahdollisuuksia, koska henkilöstölle ei jäänyt tarpeeksi aikaa potentiaalisten asiakkaiden osalta proaktiiviseen myyntityöhön.

LähiTapiola Etelän tarve on selkeä: He haluavat hoitaa nykyistä asiakaskantaansa proaktiivisemmin. Tavoitteena oli kasvattaa myyntieuroja ja samalla lisätä asiakaspysyvyyttä ja -tyytyväisyyttä.

LähiTapiola Etelän yhteyshenkilönä Bookersin suuntaan toimii Liiketoimintajohtaja Katja Virta:

”Olemme todella tyytyväisiä yhteistyön tuloksiin ja yhteistyömme kehittäminen on jatkuva prosessi. Bookers tuottaa meille erittäin laadukasta myyntiä ja he auttavat meitä saavuttamaan omat liiketoimintatavoitteemme. Laatu oli tärkeä tekijä ja LähiTapiolan asiakkaat osaavat odottaa korkealaatuista palvelua.”