Bookersin ja Pfizerin yhteistyö, ainutlaatuista asiakaskokemusta terveydenhuollon ammattilaisille

Pfizer on maailmanlaajuinen biolääketieteen yritys, joka on omistautunut potilaiden elämää muuttaviin läpimurtoihin. Pfizerin tavoite on olla johtava ja innovatiivinen biolääketieteen yritys sekä luoda uusilla lääkeinnovaatioilla parempaa terveyttä kaikkialla maailmassa.

Caset04.07.2023

Pfizer toteutti 2010-luvun alussa merkittävän digitransformaation, jonka yhtenä strategisena tavoitteena oli siirtyminen yksilöllisiin lääke-esittelyihin, perinteisten ryhmäesittelyjen rinnalla. Yksilöllisten esittelyjen varaamisen prosessia ei kuitenkaan vielä Suomessa ollut olemassa.

Tapaamisen varaaminen on keskeinen osa Pfizerin nykyaikaista yhteydenpitoa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tässä kohtaa Bookers tuli mukaan kuvaan vastaamaan ryhmäesittelyjen ja yksilöllisten esittelyjen varaamisesta lääke-edustajien ja terveydenhuollon ammattilaisten välille.

Pfizerin Sales and Customer Engagement Lead, Turo Pikkarainen, kommentoi yhteistyötä seuraavasti:

”Bookersin kanssa yhteistyössä rakennettiin täysin uusi yksilöllisen yhteydenpidon kanava. Tämä laajeni ja muodostui käsitteeksi terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa 2010-luvun aikana. Tehokkaan varaamisprosessin ja Pfizerin tarjoaman erinomaisen asiakaskokemuksen yhdistelmä on osoittautunut vuosien saatossa kilpailueduksi.”

Pfizer arvostaa Bookersin osaamista ja innovatiivista lähestymistapaa, joka on mahdollistanut vahvan yhteydenpitokanavan luomisen sekä tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille korkealaatuisen asiakaskokemuksen.

Pfizerin ja Bookersin yhteistyö edistää potilaiden terveyttä ja vahvistaa Pfizerin asemaa johtavana toimijana biolääketieteen alalla.