Elisa: 15 vuotta aktiivista myynnin kehittämistä

Uskomme pitkiin asiakassuhteisiin ja niiden aktiiviseen kehittämiseen markkinoiden muutosten mukaan. Elisan kanssa olemme toimineet jo yli 15-vuotta yhteistyössä, kehittäen myyntiä Elisan jatkuvasti kehittyvän strategian ja asiakastarpeiden mukaan.

Caset20.12.2018

Yhteistyömme on kasvanut vaiheittain, alkaen yrityspisteiden myynnin miehittämisestä, pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden kokonaisvaltaiseen ratkaisumyyntipalveluun. Tällä hetkellä Bookers Sales Avenuen palveluksessa on jo 18 Elisan account manageria, jotka palvelevat omia asiakasyrityksiään ja huolehtivat Elisan yrityspalvelutarjooman myynnistä. Yhteensä Elisan asiakkuus työllistää 40 Sales Avenuen työntekijää.

Mukana asiakkaan kasvussa

Elisan tarpeena yhteistyömme alusta lähtien on ollut palvella laajaa asiakaskuntaansa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Erityisen tärkeää on ollut asikasrajapinnassa aktiivinen vaikuttaminen, johon Sales Avenuelta haettiin tukea – ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten suhteen.

Sitä mukaan kun Elisa alkoi panostaa yhä enemmän pieniin -ja keskisuuriin yrityksiin, myös tarpeet myynnin suhteen laajenivat. Elisa koki, että Sales Avenue olisi sopiva kumppani myös laajemmin pk-segmentissä. Olimme vakuuttaneet Elisan laadukkaalla työllä buukkauksessa ja siitä oli luontevaa siirtyä laaja-alaisempaan myyntiin. Kykenimme heti yhteistyömme alussa – ja edelleenkin – vastaamaan muuttuviin tarpeisiin nopeasti sekä rekrytoinnissa että projektien edistämisessä, mutta ennen kaikkea saamaan nopeasti tuloksia aikaiseksi.

”Yhteistyömme perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Molemmat osapuolet kunnioittavat toisen tarpeita ja haasteita. Asiakkaiden tarpeet, kilpailijakenttä ja markkina muuttuu, sen mukana yhteistyön ja myynnin on muututtava.”

– Elisan myyntijohtaja, Jarkko Jahnukainen.

Yhteistyömme Elisan kanssa on saanut myös meidät Sales Avenuella kehittymään ja kehittämään myyjiämme. Esimerkiksi digitalisaation yrityksille asettamat haasteet ovat vieneet lähestymistämme suoraviivaisesta myynnistä kohti konsultatiivisempaa lähestymistä.

Tulevaisuus vaatii nopeaa reagointikykyä

Vaikka yhteinen taipaleemme Elisan kanssa on ollut pitkä, on työnsarkaa vielä paljon jäljellä ja meille on ensiarvoisen tärkeää pystyä reagoimaan niin Elisan kun muidenkin asiakkaidemme jatkuvasti muuttuvaan markkina- ja strategiseen tilanteeseen.

”Sales Avenuen suurin vahvuus on, että heillä on tahtoa ja kykyä muuttua -välillä nopeidenkin- Elisan vaatimusten ja markkinamuutosten mukana. Jatkuva kehittyminen ja parantaminen on edellytys, jotta pystytään vastaamaan alati muuttuvaan kilpailutilanteeseen ja toisaalta tyydyttämään yhä paremmin asiakastarpeet.”

– Elisan myyntijohtaja Jarkko Jahnukainen