Kasvua Uusasiakashankintaa tehostamalla

Accountor, johtava talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisujen ja ulkoistuspalvelujen tarjoaja, on tehnyt merkittävän strategisen päätöksen ulkoistaa uusasiakashankintansa SME-sektorilla. Tähän tärkeään tehtävään on valittu Myyntipalveluyhtiö Bookers. Accountorin oma myyntiorganisaatio on vahvasti keskittynyt inbound-myyntiin sekä suurten yritysten palvelemiseen, minkä vuoksi uusasiakashankinta päätettiin ulkoistaa kumppanille.

Caset08.08.2023

Tätä tärkeää yhteistyötä Accountorin ja Bookersin välillä koordinoi Tuomas Muurikainen, Accountorin myynti- ja markkinointitoiminnoista vastaava johtaja. Tavoitteena on kasvattaa outbound-myyntiä erityisesti pk-yrityksiin kohdistettujen tuotteiden, kuten Accountor Go-, AO- ja Ecom-palveluiden avulla. Yhteistyön perustana on jatkuva suunnittelu ja nopea reagointi myynnin kehittämisessä, jotta voidaan varmistaa molempien osapuolten menestys.

Accountorille Bookersin rooli ei rajoitu pelkästään myyntitulosten kasvattamiseen. Bookers tarjoaa Accountorille arvokasta ensikäden tietoa markkinatilanteesta, tärkeistä näkökulmista ja ajankohtaisista asioista. Tämä tieto auttaa Accountoria pysymään ajan tasalla markkinoiden dynamiikasta ja kehittämään strategioitaan entistä paremmin asiakastarpeiden mukaisiksi.

Accountorin ja Bookersin välinen yhteistyö on osoitus molempien yritysten sitoutumisesta tarjota asiakkailleen korkeatasoista palvelua ja saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa. Accountor voi nyt keskittyä ydinosaamiseensa talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuissa ja ulkoistuspalveluissa, kun taas Bookers hoitaa tehokkaasti uusien asiakkaiden hankinnan pienemmissä yrityksissä.

Tämä strateginen päätös vahvistaa Accountorin asemaa markkinoilla ja antaa heille kilpailuetua, kun he pystyvät tarjoamaan entistä kattavampaa palvelua laajalle asiakaskunnalle. Yhteistyö tuo molemmille yrityksille menestystä ja on luonut vahvan perustan pitkäaikaiselle kumppanuudelle, joka hyödyttää asiakkaita ja luo arvoa koko taloushallinnon toimialalle.