S-Business: Monipuolista myynnin kasvattamista

Yhteistyömme S-Businessin kanssa on hyvä esimerkki laaja-alaisista palveluistamme.

Caset19.12.2018

Projektien lähtökohdat ovat usein monimuotoiset ja meille hyvin mielenkiintoiset. S-Businessin tarpeina on esimerkiksi ollut uusasiakashankinnan tehostaminen, nykyisten asiakkaiden aktivoiminen sekä omalle myyntihenkilökunnalle oman buukkasupalvelun kehittäminen.

Yhteistyön syventyessä tehokkuus kasvaa

Olemme toimineet S-Businessin kanssa jo useammassa kehityshankkeessa, mikä on vahvistanut keskinäistä luottamusta ja projektien läpiviemisen tehokkuutta.

”Yhteistyön ja projektien käynnistykset ovat sujuneet nopeasti ja yleensä odotuksien mukaisesti. Olemme olleet tyytyväisiä myyntituloksiin sekä projektien tehokkaaseen läpivientiin. ” S-Business myyntipäällikkö, Erik Kajander.

Yhteistyön syventyessä ja toiminnan vakiintuessa, meille on tärkeää haastaa itseämme jatkuvasti parempiin tuloksiin. Uskomme, että asiakkaamme saavat näin parasta mahdollista palvelua sekä pystyvät kehittämään omaa liiketoimintaansa, meidän fokusoituessa myynnin prosesseihin.

”Yhteistyömme on vakiintunutta ja tulemme todennäköisesti käyttämään Bookersin ja Sales Avenuen palveluita uusasiakashankintaprojekteissa sekä toivottavasti myös nykyasiakkuuksien kehittämisessä enenevissä määrin. ” S-Business myyntipäällikkö, Erik Kajander.