Myyjän palkka?

Uutiset14.06.2023

Bookers-buukkauspalvelut

Myyjän palkka?

Olet siis kiinnostunut siitä, kuinka paljon voi ansaita myyntityössä. Onneksi olkoon, osoitit juuri taipumusta myyntityöhön. Olet nimittäin kiinnostunut siitä, miten tuloksekasta työ on myös sinulle itsellesi. Myynti on kovaa työtä, jossa sitkeys ja kehittyminen palkitaan.

Myynnin palkkausmalli voi vaihdella suuresti riippuen yrityksestä, toimialasta, myyntiroolista ja muista tekijöistä. Kuitenkin yleisesti ottaen myynnissä käytetään usein seuraavia palkkausmalleja tai niiden yhdistelmiä.

Myyjän palkka voi koostua kiinteästä kuukausi- tai vuosipalkasta, jota maksetaan riippumatta myynnin tuloksista. Tämä takaa jonkinlaisen taloudellisen vakauden myyjille ja voi auttaa houkuttelemaan ja pitämään lahjakkaita myyjiä.

Myyjän palkka koostuu usein kannustavasta provisiosta

Provisio on osuus myyjän tekemistä kaupoista. Provisiomalli kannustaa myyjiä myymään enemmän, sillä myyjän palkka kasvaa suoraan myyntilukemien noustessa. Provisio voi olla joko kiinteä prosenttiosuus myynnin arvosta tai se voi olla porrastettu siten, että provisio kasvaa myynnin kasvaessa.

Myyjille voidaan myös maksaa bonuksia, jos he saavuttavat tai ylittävät tiettyjä myyntitavoitteita. Bonukset voivat olla hyvä tapa kannustaa myyjiä parantamaan suorituskykyään ja keskittymään tärkeisiin tavoitteisiin. Myyjän palkan lisäksi monet yritykset tarjoavat myös erilaisia etuja, kuten lounasseteleitä, terveydenhuoltoa tai eläke-etuja.

Myyjän koulutus myyjän työssä

Myyjän palkassa näkyy usein se, että myynti on peliä numeroilla ja vaatii sinnikkyyttä. Mitä useampi kontakti, sitä useampi onnistuminen. Sitkeällä yrittämisellä oppii samalla kuin itsestään olennaiset asiat myyntityössä: olemaan ystävällinen, ammattimainen ja palveluhenkinen, ymmärtämään asiakkaasi tarpeet ja odotukset sekä kuljettamaan myyntiprosessi menestyksekkäästi läpi ensikontaktista kaupasta sopimiseen.

Myyjän koulutus tapahtuukin usein parhaiten myyjän työtä tekemällä. Tässä työn myötä tapahtuvassa oppimisessa ja koulutuksessa on työnantajan ja oman tiimin tarjoamalla tuella myös merkitystä.

Kaiken kaikkiaan myyjän palkan suuruus on useimmissa tapauksissa kiinni merkittävästi myös omasta halusta ja kyvyistä tehdä tätä vaativaa työtä, jossa etenemismahdollisuuksia aina runsaasti.

Myyjän palkka ja huippumyyjäksi kehittyminen Bookersilla

Bookers on erinomainen paikka huippumyyjäksi kehittymiselle. Tarjoamme runsaan provisiomallin, joka kannustaa myyjiä tekemään parhaansa jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Koulutusohjelmamme ovat erittäin kattavia ja auttavat myyjiä kehittämään uusia taitoja sekä saavuttamaan tavoitteitaan, joka näkyy myös myyjän palkassa.

Jos siis olet myynnin ammattilainen tai haluat kehittyä sellaiseksi, Bookers on ehdottomasti paras paikka sinulle. Lähetä meille työhakemuksesi – se käy hetkessä!