Myynnillistä etumatkaa – tähtäimessä luoda Suomeen myyntipalveluiden markkinat

Käynnissä on merkittävä myyntitapojen murros. Suuri etämyynnin vaihesiirtymä ottaa kantaa myyntikulttuuriin, osaamiseen ja järjestelmien valmiuteen. Yritysten etämyyntivalmiudessa vallitsee suuri vaihtelu. Murrosvaihe on omiaan nostamaan organisaatioiden kiinnostusta hankkia myyntiä ulkoistettuna asiantuntijapalveluna. Muotoutumassa ovat myyntipalveluiden markkinat.

Uutiset05.03.2021

Ei liene suurta erimielisyyttä siitä, että käynnissä on digitalisaation jälkeen 2000-luvun suurin myyntitapojen murros. Etämyynnin aikakausi puhuttaa yrityspäättäjiä ja myyntijohtaja toisensa jälkeen pohtii tuoteportfolionsa suhdetta etämyynnin malleihin. Myynnin konepeltien alla käy suurempi murros kuin moni vielä näkee.

Siirtymä etämyyntiin on silti helpommin sanottu kuin tehty. Suuri vaihesiirtymä myyntitavoissa ottaa kantaa niin myyntikulttuuriin, osaamiseen kuin järjestelmien valmiuteen. Yritysten etämyyntivalmiudessa on tällä hetkellä suurta vaihtelua. Murrosvaihe on omiaan nostamaan organisaatioiden kiinnostusta hankkia myyntiä ulkoistettuna asiantuntijapalveluna – tämä näkyy erityisesti etämyyntiin erikoistuneiden palveluntarjoajien kysynnässä.

”Laskin viikonloppuna, että viime vuonna olen keskustellut yli 50 eri yrityspäättäjän kanssa tästä murroksesta. Myynnillinen etumatka on monen yrityksen tavoitteena ja haaveissa siintävät tehokkaat ja korkeaan laatuun tähtäävät etämyynnin mallit.”

Etämyynnin keskittyminen myyntipalveluyhtiöihin mahdollistaa samanlaista erikoisosaamisesta syntyvää synergiaa kuin jo monilla ulkoistamisaallon saavuttaneilla toimialoilla – olipa kyse tietoturvasta, taloushallinnosta tai lainopillisista palveluista. Parhaat tekijät saman katon alla luovat yhteisön muodossa kulttuurin, jonka yhteisöllisestä voimasta myyntipalveluita hyödyntävä asiakas pääsee täysipainoisesti hyötymään.

Etämyyntiin erikoistuneet myyntipalvelut siis kääntävät maailmaa uuteen asentoon ja kiihdyttävä myynnillistä rakennemuutosta. Pohja myyntipalveluiden markkinalle rakentuu etämyynnin erikoisosaamisen varaan. Kun 30 vuoden erikoisosaaminen ja nopea siirtymä etämyynnin aikakaudelle yhdistyvät, syntyy voittavia partneruuksia.

”Meillä on unelma luoda työpaikka, jolla on merkitys”

Me bookerslaiset olemme intohimoisia ammattilaisia toimialalla, joka on vasta syntymässä. Myyntipalveluissa on kyse koodin murtaamisesta; maailmaa muuttavasta muutoksesta, jossa myynti kannattaa ostaa ulkoistettuna asiantuntijapalveluna – etämyynnin aikakaudella.

Tehdään yhdessä Suomeen myynnillinen rakennemuutos ja avataan tie myyntipalveluiden markkinoille!

Inke Salonaho

kirjoittaja on Bookersin toimitusjohtaja, Linkedin