Tehokkuutta outbound-myyntiin ulkoistamalla

Nykyisessä kilpailullisessa liiketoimintaympäristössä jokainen yritys pyrkii saavuttamaan jatkuvaa ja kestävää liikevaihdon kasvua. Yksi olennainen kasvun tekijä on outbound-myynti, eli uusien potentiaalisten asiakkaiden tietoinen tavoittelu erilaisin markkinoinnin keinoin. Inbound-myynnissä asiakas hakeutuu itse tuotteen tai palvelun luo, mutta yrityksen kasvua ei voi laskea vain sen varaan.

Uutiset24.01.2024

Moni yritys epäröi ulkoistaa myyntiään, koska mieltä vaivaa huoli siitä, ettei kukaan muu osaa edustaa brändiä oikealla tavalla. Tosiasiassa oikea myynnin kumppani edustaa asiakkaan palveluita kuin ne olisivat sen omia – kompleksisetkin tuotteet ja palvelut ovat opittavissa, kun myyntitaito on hallussa. Meillä Bookersilla on keinot outbound-myynnin lisäämiseen – ja täten mahdollisuus johdattaa yrityksesi kohti menestyksekästä ja jatkuvasti kasvavaa liiketoimintaa.

Strategista asiakashankintaa

Outbound-myynti on vuorovaikutteinen myynnin lähestymistapa, jossa myyntiedustajat tavoitteellisesti ottavat yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin myyntikeskustelun aloittamiseksi ja kauppojen syntymiseksi. Yhteydenottoa voi tehdä soittamalla suoraan potentiaalisille asiakkaille, mutta myös sähköpostikampanjat tai muut vastaavat tavat liidien synnyttämiseksi voivat olla paikallaan. Keinot riippuvat siitä, millaista yleisöä tavoitellaan.

Asiakkaiden tavoittelua ei kannata toteuttaa harkitsemattomasti, vaan strategisesti järkevällä kampanjalla saadaan aikaan haluttuja tuloksia. Kun suunnitellaan outbound-myynnin strategioita, kullekin yritykselle laaditaan yksilöllinen ja vaihe vaiheelta etenevä suunnitelma, jota tarvittaessa hiotaan matkan varrella tulosten saavuttamiseksi. Yrityksen kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä, ja menestys mahdollistetaan suunnittelemalla tulevia siirtoja matkan varrella saatujen tulosten perusteella. Roomaakaan ei rakennettu päivässä!

Outbound-myynnin ulkoistamisen hyödyt

Aktiivisella yhteydenotolla potentiaalisiin asiakkaisiin outbound-myynti voi merkittävästi lyhentää myyntisykliä. Outbound-myynnin ulkoistaminen Bookersille säästää yrityksen aikaa ja resursseja, kun myyntiponnistelut hoituvat jonkun muun puolesta. Yhdessä laaditun myyntisuunnitelman toteuttaminen tuottaa win-win-tilanteen erityisesti B2B-yhteistyössä. Yrittäjä samalla sekä tehostaa myyntiään että säästää ajallisia resursseja, kun Bookers hoitaa myynnin puolestasi. Samalla huolehditaan brändinäkyvyydestä, monikanavaisuudesta ja tarkoituksenmukaisesta polusta kohti tavoitteellista kasvua.

Myynnin ulkoistaminen kasvun mahdollistajana

Outbound-myynti voi olla todellinen liiketoiminnan kasvun mahdollistaja yritykselle kuin yritykselle. Bookers avaa yrityksellesi uusia mahdollisuuksia, tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita ja auttaa saavuttamaan asetetut myyntitavoitteet. Toimivalla outbound-myyntistrategialla voidaan päästä mittaviin tuloksiin – liikevaihdon kasvuun, markkinajohtajuuteen tai kansainvälistymiseen. Mitä näistä sinä toivot yrityksesi tulevaisuudelta?