Bookers-myyntipalvelut

Brändijohtajien suosimat myyntipalvelut

Myyntipalveluiden avulla muutamme yritysten visioita voittaviksi myyntikonsepteiksi ja kohderyhmiä laadukkaiksi myynnin tuloksiksi. Päätuotteemme on Myyntipalvelu, Sales as a Service, joka merkitsee myynnin kokonaisvaltaista toteuttamista palveluna. Myyntipalveluiden markkina kasvaa vauhdilla ja käynnissä on nopea transformaatio kohti paikasta riippumattoman etämyynnin aikakautta. Huippuammattilaisemme toteuttavat myyntipalveluita toimialojen parhaille brändeille, joiden tuotteita ja palveluita myymme vuosittain yli 150 miljoonalla eurolla.

Myyntipalvelut tarkoittavat aina strategista kumppanuutta

Myyntipalvelussa parhaat tulokset syntyvät luottamuksen ja yhteistyön liitossa. Meille asiakas ei ole vain rivi CRM-järjestelmässä, vaan liikekumppani, jolle tahdomme hyvää, ja jonka strateginen kehittäminen lähtee myynnin onnistumisesta.

Asiakkaallemme nimetään aina nimetty myynnin johtaja ja myyntitiimi, jotka ovat vain ja ainoastaan asiakkaan palveluksessa. Erona perinteiseen, omaan myyntiorganisaatioon on se, että Bookersin kanssa toimiessaan asiakas maksaa vain tuloksista. Asiakkaistamme on usein tullut meille myös ystäviä, mutta tulokset ovat aina syntyneet ensin.

Tehostetaanko myyntiäsi yhdessä?

Yhteinen onnistumisemme on kiinni kolmesta seikasta: Fiksusti valitusta kohderyhmästä, tarkkaan mietitystä myyntiprosessista sekä hankkeeseen valmennettujen myyjien osaamistasosta.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Bookers-myyntipalvelut-kumppanuus

Taidokasta etämyyntiä myyntipalveluna

Maailma on siirtymässä paikkariippumattomaan etämyyntiin ennen näkemättömällä nopeudella. Tämä edellyttää yrityksiltä jatkuvasti lisääntyvää etämyynnin erikoisosaamista.

Bookersia ei ole rakennettu päivässä. Olemme itsekin kasvutarina. 30-vuotinen matkamme on perustunut rohkeuteen ja haluun oppia uutta. Meidät tunnetaan ennakkoluulottomien, kasvuhaluisten ja aktiivisten ammattilaisen myyntiyhteisönä. Meillä jokainen tietää, mitä myynti ja yritysten menestys etämyynnin aikakaudella vaatii.

Bookers-myyntipalvelut-yrityksille

Ulkoistettu myyntipalvelu varmistaa myynnin onnistumisen

Myynti on verbi. Myynti on myös käsityöammatti. Tuloksia tulee vain tekemällä ja harjaantumalla. Työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys etämyynnistä. Teemme kaikkemme pysyäksemme jatkuvasti muuttuvan etämyynnin eturintamassa ja ollaksemme paras mahdollinen ulkoistettu myyntipalvelu.

Kunnianhimoisen myyntikulttuurin ja jo 30 vuoden kokemuksen myötä myynnin ulkoistaminen käsiimme on askel kohti myyntitavoitteiden täyttämistä.

Kenelle Bookersin myyntipalvelut sopivat?

Edustamme toimialojensa parhaita brändejä, joiden tuotteet ja palvelut luovat arvoa asiakkailleen ja yritys kantaa vastuuta ihmisistä ja yhteiskunnasta. Asiakkaamme ovat strategisia kumppaneitamme ja rakennamme yhteistyötä aina pitkäjänteisesti. Asiakkaamme ymmärtävät myynnin merkityksen ja haluavat yhdessä kanssamme panostaa myynnin pitkäjänteiseen onnistumiseen.

Myyntipalvelumme koostuu asiakkaalle räätälöitävästä kokonaisratkaisusta ja sisältävät aina:

Tarpeet ja tavoitteet

Yhteistyö alkaa tarpeiden kartoituksella, jonka jälkeen asetamme yhdessä asiakkaamme kanssa selkeät tavoitteet ja laatuvaatimukset. Luomme yhdessä ymmärrystä asiakkaan tuotteiden ja palveluiden etämyyntikelpoisuudesta ja myynnillisistä kilpailueduista.

Myyntitiimin kokoaminen

Valitsemme asiakkuudelle vahvan toimialaosaamisen omaavan myynnin johtajan sekä kokeneista myynnin ammattilaisista koostuvan tiimin. Nimeämme tiimiin sopivimmat ihmiset, joilla on kyky ja tahto tehdä tulosta ja saavuttaa tavoitteet. Yhdessä kokoneen projektitiimin kanssa tuotamme myynnin palvelumuotoilun.

Koulutus

Järjestämme ammattitaitoisen ja laadukkaan koulutuksen myyjille ja myynnin johdolle yhdessä asiakkaamme kanssa. Me vastaamme myyntiosaamisesta ja asiakaspalvelun syvällisestä perehdyttämisestä. Pitkässä yhteistyössä jatkuva myyntitiimin kehittäminen on olennainen osa menestystä.

Seuranta

Seuraamme tuloksia ja työn laatua jatkuvasti ja reagoimme muutoksiin nopeasti tarvittaessa. Bookersilla on käytössään useita erilaisia teknologioita, joista asiakkaalle valitaan kulloinkin sopivin ratkaisu. Seurannan tavoitteena on mahdollisimman korkea läpinäkyvyys ja vaikuttavuuden mittaaminen.

Raportointi

Raportoimme tuloksista sovituin väliajoin, yleensä viikko- ja kuukausitasolla. Järjestämme myös jatkuvan yhteydenpidon ja säännölliset seuranta- ja kehityspalaverit, joissa tuomme myyntitulosten lisäksi näkemystä myynnin kehittämiseen. Raportointiin kuuluu myös säännöllinen auditointi, jossa tarkastellaan koko myynnin prosessia sekä tuloksia. Korkea NPS on meille kunnia-asia.

Tietoturva ja yksityisyys

Yrityksemme on läpäissyt tiukat ulkopuoliset toiminnan auditoinnit, mukaan lukien GDPR-vaatimusten täyttymisen. Koska useat asiakkaamme ovat merkittäviä pörssiyhtiöitä, kuten pankkeja ja lääkeyhtiöitä, toimintamme täyttää läpi linjan lakiakin tiukemmat vaatimukset tietoturvan ja tietojenkäsittelyprosessien osalta.

Se meistä. Miten voimme auttaa myyntiäsi kasvamaan?